Je teamleden zijn gevangengenomen in Fort Napoleon in Oostende. Uitgedost in gestreept gevangenisplunje wagen ze zich doorheen het fort om allerlei opdrachten te vervullen. Alleen zo herwinnen ze hun vrijheid.

In ware Fort Boyard stijl, laat Fort Adventure je de geheimen van dit mystieke bouwwerk ontdekken.

Neem deel aan dit levensechte gezelschapsspel met uw team op een toplocatie! Elk team krijgt een aantal opdrachten dat ze moeten volbrengen doorheen het doolhof van het Fort Napoleon.

Le corps d'un homme a été trouvé au Fort. Vous n’avez pas encore beaucoup de détails mais l’inspecteur et son assistant vous donnent quelques indications. Les traces étant encore fraîches, vous devez chercher à force de bras l’arme du crime, le mobile et l’auteur du meurtre.

Het lichaam van een man werd in het Fort gevonden. Veel details zijn er nog niet, maar de inspecteur en zijn assistent geven u een aantal aanwijzingen. Nu de sporen nog vers zijn, dient met man en macht gezocht te worden naar het moordwapen, het motief en de dader van de moord.

Die Leiche eines Mannes wurde im Fort gefunden. Viele Details gibt es noch nicht, aber der Kommissar und sein Assistent können Ihnen bereits erste Hinweise geben. Solange die Spuren noch frisch sind, gilt es, mit allen Mitteln nach der Mordwaffe, dem Motiv und dem Mörder zu suchen.

The body of a man has been found at the Fort. Details are waiting to be discovered, but the inspector and his assistant will give you some clues. With fresh traces, no time can be lost for everyone to start looking for the murder weapon, the motive, and the culprit of this crime.

Deze ‘mystic walk’ bestaat uit een exclusieve wandeling (+/- 50 min.) met gids. Een unieke ervaring.

Onder de codenaam  ‘Operatie Fort Napoleon’ moeten alle compagnies het Fort verdedigen door het vervullen van verschillende opdrachten.